Nalaganje...

© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira. Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju je predmet arbitražnega postopka (v skladu z Arbitražnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške z dne 4. novembra 2009). Nič v aplikaciji STAGE ne pomeni prejudica meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.